ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

На 12.03.2021 год. се одржа воннаставна активност со ученици од трето б одделение.

На 12.03.2021 год. се одржа воннаставна активност со ученици од трето б одделение  и наставничката Светлана Латиновска Пислевска кои учествуваат во секцијата за еколошко и хортикултурно уредување на училиштето. Учениците имаа за цел да засадат најразлични семиња од зеленчук за кој ќе се грижат во периодот кој следува, ќе истражуваат и ќе одгледуваат зеленчук и овошје, ќе се оспособат да произведат расадник. Ќе научат да се грижат за него се до периодот на пресадување во училишниот двор, грижа и нега до готов производ. Ќе се поттикнува одговорност и љубов кон органско производство, здрава храна и здрав живот.