ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

“Мост за мултиетничка меѓукултурна соработка” поддржано од Општина Бутел

Здружението на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК денес 5.03.2020 година организираше проект “Мост за мултиетничка меѓукултурна соработка” поддржано од Општина Бутел и градоначалникот Велимир Смилевски и Град Скопје, градоначалникот Петре Шилегов на тема “Културната разноликост од форми и изрази на духовното и материјалното културно наследство треба да се промовира,заштитува и почитува за да не се заборават традиционалните вредности а во полза на идните генерации.”ООУ”Ацо Шопов” учествуваше во проектот преку психологот Поповска Марица на тема “Културата на србите”