ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Младите новинари истражуваа за големиот празник Велигден.

Младите новинари истражуваа за големиот празник Велигден.

Честит празник.