ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Младите новинари истражуваа и подготвија електронски извештај и презентација која ја презентираа пред соучениците од 1 до 5 одделение.