ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

МИРОВЕН КЛУБ

На ден 22.03.2019 во нашето училиште се формира Мировен клуб кој има за цел да го промовира мировното образование, ненасилството, недискриминација без предрасуди и стереотипи. Членови се ученици од 6-то до 9-то одделение водени од стручна служба и одд.наставник Елена Јоциќ Блажевска.