ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Заедничка завршна МИО активност на училиштата ООУ ,,Ацо Шопов,,и ООУ,, Панајот Гиновски,,. Учениците од петтите одделениа истражуваа и собираа материјали со цел изработка на Хербариум како дел од долгорочна активност (април – октомври) . Денес ги презентираа своите збирки . Уште една успешна завршена МИО активност со подршка на МОН.