ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Месец на наука

На манифестацијата, “Месец на наука” кој се одржа на ПМФ на ден 23 11 2019 по наставниот предмет хемија од ООУ “Ацо Шопов” учествуваа Марија Котева, Христина Јовчевска и Јована Костенцова. Тие успешно ги изведоа експериментите и одговараа на поставени прашања од комисијата. Исто така присуствуваа на предавања од географија, математика, екологија и посетија лаборатории по органска хемија на хемискиот институт.