ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Математичарите од Iг одделение со наставничката Анета Андоновски од ООУ,,Ацо Шопов“.

2.11.2020 година

Математичарите од Iг одделение со наставничката Анета Андоновски од ООУ,,Ацо Шопов“.

Браво!