ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Литературната секција го одбележа патрониот празник.

Литературната секција го одбележа патрониот празник.