ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РАСТЕМЕ И УЧИМЕ“ 2019

По повод патрониот празник на 18,04.2019 годинабеше објавен литературен и ликовен конкурс,и по тој повод се одржа ликовна изложба и литературно читање.се доделија и награди
.Проза: прва награда Јована Саздовска 8а ментор Билјана Ристоска -Стомнароска.
Втора награда Анастасија Ѓорѓиевска 7б ментор Весна Додевска 
Трета награда Иван Стефановски 2 г Ментор:Елена Ј. Блажевски
Прва награда поезија:Андреј Зафировски Куман Јосифовски -Питу-Кичево
И Радоста на учениците кон училиштето Кристина Петровска ментор Ивона Бојчева
Втора награда Калина Ристеска ментор :Александра Јордановска
трета награда,, Ксенија Поповиќ 5а ментор : Ивона Бојчева
На ликовен конкурс:
1Мила Вескова 8 б -ментор Ване Ѓорговски
2 Ана Узунова 2 a-
3 Стела Перковска 7 б