ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Колку е часот? – прашањето по математика кое ги предизвика денес најмалите ученици од I-г одделение од ООУ “Ацо Шопов”.

29.03.2021 година

Но за среќа на помош во продолжениот престој ни дојде часовникот Цветко и ни помогна да одговориме на предизвикот.