ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Кампања “ПОМИСЛЕТЕ И НА НАС”

Кампања “ПОМИСЛЕТЕ И НА НАС” по повод недела за борба против гладта 16.10 – 22.10.2019г. Нашето училиште активно се вклучи во кампањата со цел да дадеме поддршка и да помогнеме во надминување на проблемот со гладта. Од 16.10.2019 се отвори пункт во аулата на училиштето за донации на прехрамбени производи, учествуваат сите ученици од предметна и одделенска настава. Организатори Подмладок на црвениот крст и Мировен клуб .