ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Како се пренесува КОВИД-19 и како да се заштитите?

https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/618194309026887/UzpfSTEwMDAwMTE5MDI0MjU5MzoyODQ4ODAxNTg4NTAyODIx/?epa=SEARCH_BOX