ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ