ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ИНФОРМАЦИЈА НАМЕНЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ