ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ ВО ООУ,,АЦО ШОПОВ,,

ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ ВО ООУ,,АЦО ШОПОВ,,
Советот на родители во соработка со класните раководители и други наставници организираше натпревар во вештини каде учествуваа ученици од 6 и 7 одделение.Сите се одлични натпреварувачи, но вечерва 7б беше повешто.Честитки за сите учесници,И благодарност до родителите кои одвоиа од своето време да другаруваат со нас.