ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Градење соживот за сите

Во ООУ ,,Ацо Шопов,,-Скопје на 23. 05. 2022 се реализира средба од Проекторт за Мултиетничка интеграција во образованието и градење соживот за сите. Средбата беше помеѓу учениците од ООУ,,Ацо Шопов,, и ООУ,,Панајот Гиновски,, од општина Бутел -Скопје .За да се помогне во јакнење и унапредување на меѓуетничката соработка и разбирање за надминување на културнирните бариери , денес се спроведоа повеќе активности кои се насочени кон подобрување на животот,меѓукултурноторазбирање и кохезија во општеството. Реализирани се три активности :

-Спортски натпревар во кошарка помеѓу мешани групи

– Литераурно читање на творби од македонски и албански поети

– Уредување на училишниот двор со засадување цвеќиња во училишната еко градина и фарбање на училишната ограда.

Активодстите се реализираа на македонски и албански јазик.

Ефектите се големи градење соживот и согледување дека СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ,спортот и јазикот не познаваат граници .
Реализатори : Ване Ѓорговски, Александра Јорданоска ,Маја Чуброноска , Кате Таневска и Никола Арсов , координатор Силвана Ѓуровска и Директор Билјана Симоноска Антовска .

Активностите се поддржани од МОН и опшина Бутел

Вhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2791700197629826&id=100003696198656