ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Еколошко-хортикултурната секција

Работа на Еколошко-хортикултурната секција на 2б одделение.

Засадување растение-грав. Од семе до плод. Редовно наводнување и додавање дохрана
.
Изработка на Еко бувчиња од природен материјал-орев и цртање на природен материјал-камен
Цртање на камења,
Собирање плодови од училишната градина и подготовка на зимница
Украсување на училницата со есенски мотив, садење цвеќе и украсување на тегли со есенски лисгови
Одговорен наставник
Марија Анѓелова