ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Еколошката и хортикултурна секција од трето одделение го засади пролетното цвеќе.

6.05.2021 година

Денес ученици од со наставничката Светлана Пислевска Латиновска започнаа со засадување и уредување на пролетно цвеќе – цветот во училишниот двор ќе расцвета.

Продолжува акцијата за одгледување на органски зеленчук, учениците од трето одделение и наставничката Светлана Латиновска Пислевска со задоволство учествуваат во пресадување на расадникот, наводнувањето и грижа. Во акцијата се вклучи и техничка служба на училиштето која се грижи кога учениците не се на училиште.