ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Еко акција на 5 те одделенија расчистување и уредување на училишниот двор

Еко акција на 5 те одделенија расчистување и уредување на училишниот двор