ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Драги ученици и родители ,учебната 2021-2022 година ,започнува на 1 септември.

Драги ученици и родители ,учебната 2021-2022 година ,започнува на 1 септември.

Прием на првачиња во 9:00 часот.

Одделенска настава започнува во 7:30 часот.

Предметна настава започнува во 13:30 часот.

Среќен почеток!