ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Детската организација од 1 до 5 одделение

Детската организација од 1 до 5 одделение. На учениците им беше поделена брошура со “Права и обврски” и песна ” Детски права” напишана од Тамара Маневска 7 одделение.
Беше проследена презентација ” Правата на децата”. Истакнати се апликации со правата на децата ” Картички со права ” и предавање ” Светски ден на детето “.
Активности на децата беа реализирани во гтупи
1гр. На детски рачиња изработени од хартија децата пишуваа пораки ” Сакам”
2гр Примени на техника Грозд – под мото ДЕТЕ
3гр. Бура на идеи ” Не сакам ”
На крај беа презентирани изаботките.