ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Секое дете има право на безгрижно детство. Активнисти по повод Детската недела со учениците од 2б и наставничката Марија Анѓелова