ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ДЕТСКА НЕДЕЛА Активности по повод правата на децата со учениците од 5 а