ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Денови посветени на нашиот патрон Ацо Шопов.

25.12.2020 година
Денови посветени на нашиот патрон Ацо Шопов.
Од 20.12.до 25 .12.2020 учениците од 4 а одделение со наставничката Силвана Ѓуровска твореа во чест на нашиот патрон Ацо Шопов. Истражуваа за животот и делото ,твореа , читаа стихови од Ацо Шопов и сите материјали ги креираа во презентации .На часот по македонски јазик твореа, на новинарска секција истражуваа,на часот по работа со компјутери правеа презентации а на часовите по творештво презентираа и читаа поезија.