ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Денот на глобална чистота

Денот на глобална чистота се одбележи и во нашето училиште