ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Учениците од предметна настава го одбележија ,,Денот на екологијата” со расчистување на училишниот двор ,окопување и поткастрување на растенијата со што придонесуваат за развивање на еколошката свест и здрава и поубава животна средина.