ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Четвртиот по ред семинар Математика и примени 2019

Од 13ти до 14ти декември во просториите на Природно математичкиот факултет се оддржа четвртиот по ред семинар Математика и примени 2019. На истиот присуствуваа наставничките по математика Весна Јакимовска, Дара Драгановска и Елена Златкова.