ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Честит празник на сите жени и мајки!

8.03.2021 година

Денот на жената и мајката го обележаа учениците од прво и второ одделение.Тие своите честитки ги подарија на вработените и со тоа им го честитаа празникот ,а дома мама силно ќе ја гушнат.За тоа се погрижија учениците од 2 в одд . со наставничката Олгица Џоровска,учениците од Iв со наставничката Александра Неделковска и I б со наставничката Марија Ангелова.Учениците од II б со наставничката Магдалена Андонова го уредија ликовното катче.

Честит празник на сите жени и мајки.