ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ЧЕСТИТ ДЕНОТ НА ТРУДОТ ПРВИ МАЈ!

ЧЕСТИТ ДЕНОТ НА ТРУДОТ ПРВИ МАЈ!