ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ОГЛАС за запишување на ученици во прво одделение учебната 2023 / 2024 година