ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Денес, 26 Октомври 2022 г. учениците од нашето училиште гостуваа на ЅВОН – МРТВ претставувајќи ги успешно СУА и вонучилишните активности.