ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Светскиот ден на учителите

Учениците од нашето училиште го одбележаа Светскиот ден на учителите