ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Преуредување на училишниот двор

         Градоначалникот Велимир Смилевски ги реализира ветувањата за преуредување на училишниот двор по терк на потребите на учениците.
         Идеите преточени на хартија добија и реализација.
Важноста од потребите на учениците причинува задоволство кога ќе се реализираат. Зборовите на градоначалникот на заедничките средби ни се врежаа на сите ,,Рамноправно одлучување за себе и другите ќе не научи да мислиме и работиме во интерес на сите!,,Браво!