ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

26.03.2021 година
Дел од учениците членови на Ученичкиот Парламент на ООУ,,Ацо Шопов,, беа на работна средба со градоначалникот Велимир Смилевски каде ги договорија и прецизираа активностите за преуредување на училишниот двор по терк на потребите на учениците.🧑‍👨‍💻👩‍🦰
⏳ Идеите преточени на хартија добија и временска рамка.
👉 Скромноста во идеите ги надгради и градоначалникот каде покрај краткорочниот план на реализација , додаде и долгорочен план на уредувањето.🧑‍👩‍🏫👨‍🏫🔜
📌Задоволството и важноста на мислењето на учениците доби демократска рамка. Рамноправно одлучување за себе и другите ќе не научи да мислиме и работиме во интерес на сите.