ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

22 септември -Првиот ден на есента

Членовите на ликовната секција од III б одд.  го одбележаа пристигнувањето на есента. Одговорен наставник – Магдалена Андонова