ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

150 години од раѓањето Гоце Делчев.

Одбележување на 150 години од раѓањето на еден од најголемите македонски војводи Гоце Делчев,идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење.