ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Ви посакуваме среќна година, весели празници опкружени со најблиските.

30.12.2020 година
Драги ученици и родители,
Согласно Календарот за организација и работа на основното училишта за учебната 2020/2021 година, наставата во првото полугодие завршува заклучно со 30.12.2020 (среда).
Зимскиот распуст започнува на 31.12.2020 и трае до 20.01.2021 г.
Се гледаме повторно на 21.01.2021 г.
Ви посакувам среќна година, весели празници опкружени со најблиските.
ООУ„Ацо Шопов “ Скопје