ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Нашата Росана Гошева и нејзиното учество на фестивалот.

27.12.2020 година

Нашата Росана Гошева и нејзиното учество на фестивалот.