ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Почитувани ученици и родители,

Како дел од поддршката во процесот на самоучење, наставниците од ООУ„Ацо Шопов“, Скопје, изготвија наставни материјали за периодов и истите можете да ги користите преку линковите подолу. Во зависност од времетраењето на прекинот на наставата истите линкови ќе бидат надополнувани од страна на наставниците. Секако дека ова е само поддршка и придонес на наставниците во овој период.