Одд. функција име и презиме
претседател Наташа Г. Крчмарова
заменик Сања Донева
претседател Маја Маркова
заменик Маја В.Антевска
претседател Јасмина Стојикова
заменик Берта Ширкова
претседател Александар Костоски
заменик Наташа Д. Ѓоргиев
претседател Александра Нешевска
заменик Ѓорге Јанев
претседател Гордана Стојчевска
заменик Горица Цветановска
претседател Зоран Велковски
заменик Виолета Спасовска
претседател Наталија Кирковска
заменик Валентина Рајковска
претседател Величе Лефковска
заменик Клементина Миленова
претседател Златко Стојановски
заменик Јулијана Митевска
претседател Игор Милевски
заменик Јосиф Џолев
претседател Андријана Л. Велков
заменик Дејан Спасков
претседател Александра Чивлачки
заменик Емилија Петрушевска
претседател Александра Димитровска
заменик Катерина Бунтеска
претседател Ивана Зенговска
заменик Елена Трајановска
претседател Александра Пешевска
заменик Сунчица Б.Андова
претседател Маја Пејковска
заменик Марија Стефковска
претседател Валентина Арнаутова
заменик Валентина Котева
претседател Билјана Маневска
заменик Маја Веселиновска
претседател Ѓоко Котевски
заменик Александар Величковски
претседател Александар Гиговски
заменик Берта Ширкова
претседател Валентина Марковска
заменик
претседател Ѓорѓи Димовски
заменик Зоран Маргаритов
претседател Маја Димовска
заменик Слаѓана Ќоќоровска
претседател Билјана Чивлачка
заменик Зоран Ангелевски
претседател Сашо Јанков
заменик Тони Митевски
претседател Оливера Николовска
заменик Даниела Костенцова
претседател Вене Тасев
заменик Гордана Јованова
претседател Соња Трајкова
заменик Корнелија Глигоровска
претседател Соња Трајковиќ
заменик
претседател Александар Станоевиќ
заменик Владимир Цигулевски