Претседател на Совет на родители: Александар Величковски

Одд. функција име и презиме
претседател Аида Омеровиќ
претседател Елена Ангеловиќ
претседател Гордана Мирчевска
претседател Ивана Тушев
претседател Дамјан Цингарски
претседател Драган Димовски
претседател Валентина Димитриевски
претседател Анета Зенгова
претседател Наташа Ристеска Тодоровска
претседател Александра Пуловска Јакимовска
претседател Весна Стефановска
претседател Даниела Маргаритова
претседател Гого Ивановски
претседател Ивана Ѓорѓиевска
претседател Александар Костовски
претседател Зоран Андоновски
претседател Гордана Стојчевска
претседател Зоран Велковски
претседател Наталија Кирковска
претседател Величе Лефковска
претседател Маја Димовска
претседател Елена Велковска
претседател Дејан Спасков
претседател Корнелија Глигоровска
претседател Александра Балевска Димитровска
претседател Ивана Зенговска
претседател Александра Пешевска
претседател Софија Попчевска
претседател Валентина Арнаутова
претседател Билјана Маневска
претседател Александар Величковски
претседател Александар Гиговски
претседател Елена Јовчевска