Претседател на Совет на родители: Корнелија Утевска – Глигоровска

Одд. функција име и презиме
претседател Стефанија Совкоска
претседател Игор Петрески
претседател Игор Милевски
претседател Илија Јорданоски
претседател Сања Антовска
претседател Елена Ангеловиќ
претседател Гордана Мирчевска
претседател Ивана Танушев
претседател Дамјан Цингарски
претседател Даниела Гичева
претседател Гоце Дамјаноски
претседател Анета Зенгова
претседател Наташа Ристеска Тодоровска
претседател Александра Пуловска Јакимовска
претседател Верче Ангеловска
претседател Даниела Маргаритова
претседател Александар Величковски
претседател Ивана Ѓорѓиевска
претседател Наташа Денчевска
претседател Зоран Андоновски
претседател Гордана Стојчевска
претседател Зоран Велковски
претседател Наде Здравковиќ
претседател Александар Гиговски
претседател Маја Димовска
претседател Елена Велковска
претседател Дејан Спасков
претседател Корнелија Глигоровска
претседател Александра Балевска Димитровска
претседател Ивана Зенговска
претседател Александра Пешевска
претседател Каролина Тодорова
претседател Валентина Арнаутова