програма за работа на стучните активи

 

Хуманитарна група-converted

 

Актив одделенска-converted

 

Природно-математичка-converted

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА ХУМАНИТАРНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ОД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКА ГРУПА