Програма за работа на Совет на родители

 

Прилог 7-совет на родители-converted

 

Совет на родители-членови 2019-20-converted

 

Годишна програма на Советот на родители 2018-2019 година