ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ОГЛАС

За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2021/2022 година.