Годишна програма за прво
годишно за прво 2019 англиски јазик
I-1 тема za printanje
I-2 tema za printanje
I-3 тема за принтање
I-4-тема za printanje
I-5 тема англиски јазик
I-6 тема англиски јазик
Прво одделение

 

ГОДИШНA ПРОГРАМА И ТЕМА 4 2019-2020- II - одд.
Godisno-globalno-planiranje-II-odd.-English-adventure-starter-B
Тематско-процесно за II одд

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА IIIоддел
2.4. Тема 4 ,,Мојот роден крај“
2.5.Тема 5 ,,Сообраќај“
ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ЗА IV ОДД
Годишен-глобален-план-IV-odd.
Тематско-процесно за IV одд

 

0.Насловна-converted (1)
1.Глобално годишно за петто-converted (1)
2.1Тематско1-converted
2.2. Тематско 2 -converted
2.3. Тематско 3 -converted

 

ГОДИШЕНА ПРОГРАМА ЗА I одд

 

годишно планирање по англиски за прво 2018 2019

 

ГОДИШНО-2018-19-год.II-одделение-small

 

Годишни распределенија по предметиIII одд

 

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ЗА IV одд 2018 2019

 

Годишна програма за актив на V одд. 2018-2019

 

годишна програма по англиски јазик за второ,четврто и петто одделение