Извештаи :

Годишен извештај за работата на ООУ,,Ацо Шопов,, за учебната 2020-2021 година (1)-converted
Годишен статистички 2020-21

Самовалуација 2018-2020
Годишен извештај 2019-2020
Годишен статистички 2019-20

 

Годишен извештај 2018-19

Годишен статистички 2018-19

gis